STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91101 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211125-1/170000112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

91102 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

91103 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SENMEDIC VIỆT NAM 10/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

91104 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 0303/TBA Còn hiệu lực
03/03/2022

91105 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 430 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

91106 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2022) Còn hiệu lực
17/03/2022

91107 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 01HH/PL Còn hiệu lực
30/03/2022

91108 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2162A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2022

91109 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 162022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
14/04/2022

91110 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0052022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
18/04/2022

91111 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1704/PLTTB-LG/2022 Còn hiệu lực
18/04/2022

91112 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 401/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

91113 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 01/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
10/05/2022

91114 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 175/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

91115 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2514A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/05/2022

91116 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/279 Đã thu hồi
18/05/2022

91117 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/279 Còn hiệu lực
18/05/2022

91118 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG 04MP/PL Còn hiệu lực
27/05/2022

91119 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190017.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

91120 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO WICO-01.2022 Còn hiệu lực
29/06/2022