STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91121 MUỐI RỬA MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ HINEW 01/PL-HINEW/24 Còn hiệu lực
10/05/2024

91122 Muối rửa mũi xoang Cát Linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03020717 Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh Còn hiệu lực
01/08/2019

91123 Muối rửa mũi xoang Dr.Green Pro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 561 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DR NATURAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2019

91124 Muối rửa mũi xoang PlasmaKare Nasal Clean TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INNOCARE 002/KQPL-INC Còn hiệu lực
19/07/2023

91125 Muối rửa mũi xoang SINMAX TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 40/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2019

91126 Muối rửa mũi xoang và chai nhựa kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01121217 Công ty TNHH Dược Phẩm Cát Linh Còn hiệu lực
20/08/2019

91127 Muối rửa xoang Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 03/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
05/05/2022

91128 MUỐI RỬA XOANG MŨI ÉLORINSE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 10/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/08/2022

91129 Muối rửa xoang Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 03/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
05/05/2022

91130 Muối rửa xoang STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91131 MUỐI SINH LÝ TỰ PHA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 834/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHERISHLIFE Còn hiệu lực
04/11/2021

91132 Muối súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-18 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
29/11/2021

91133 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91134 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91135 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91136 Muối súc miệng họng BLUE WHALE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 309/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
02/06/2020

91137 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91138 Muối súc miệng STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91139 Muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

91140 MUỐI Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 03/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
21/07/2022