STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91141 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 06.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

91142 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

91143 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190749 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

91144 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1632 -ADJVINAADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

91145 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181385 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

91146 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210344 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
01/06/2021

91147 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210765 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
13/10/2021

91148 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.02/PL/KHP Còn hiệu lực
14/12/2022

91149 Stent graft (Khung giá đỡ) động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 002.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/01/2021

91150 Stent graft bổ sung động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 100-2022/PL-PT Còn hiệu lực
09/08/2022

91151 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
05/07/2019

91152 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

91153 Stent graft động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 103-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/08/2022

91154 Stent graft động mạch chủ ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 93-2022/PL-PT Còn hiệu lực
22/07/2022

91155 Stent Graft động mạch chủ ngực có màng bọc phía ngoài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2019

91156 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

91157 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

91158 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

91159 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 05-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/02/2022

91160 Stent graft động mạch chủ ngực, bụng, chậu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 76-2022/PL-PT Còn hiệu lực
22/07/2022