STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91141 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1874/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

91142 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

91143 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2161 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

91144 Nắp đóng bộ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 12/2023/PL-BaxterVNHC Còn hiệu lực
23/02/2023

91145 Nasal care NANA for baby TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 33/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar Còn hiệu lực
15/05/2020

91146 NASAL DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2269A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
21/12/2021

91147 NASAMAX 500 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐỨC Còn hiệu lực
06/10/2021

91148 NATRI CLORID 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170000097/PCBPL-BYT công ty cổ phần dược - trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) Còn hiệu lực
22/09/2020

91149 Natural Rubber Latex Dental Dam TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 021-EIMI /2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

91150 NAXXID TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 53/DVPL 170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
29/06/2019

91151 NAXXID SUSPENSION TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 54/DVPL 170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
29/06/2019

91152 Nạy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

91153 Nạy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

91154 Nạy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

91155 Nạy cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

91156 Nạy cong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

91157 Nạy hai đầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

91158 Nạy hai đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

91159 Nạy hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

91160 Nạy hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023