STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91161 Nắp đậy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 17.19/180000026 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Còn hiệu lực
04/12/2019

91162 Nắp đậy bằng nhựa TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 026/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

91163 Nắp đậy bộ chuyển đổi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

91164 Nắp đậy bộ tạo ẩm máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 08.20/170000083/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa Còn hiệu lực
09/04/2021

91165 Nắp đậy của lọ đông lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT.,. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

91166 Nắp đạy khe khóa khi không sử dụng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

91167 Nắp đậy khử trùng cho kim luồn và catheter tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1665/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
20/07/2019

91168 NẮP ĐẬY KIM LUỒN TĨNH MẠCH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0066-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

91169 Nắp đậy lấy dấu trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

91170 Nắp đậy ống mở khí quản có cửa sổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

91171 Nắp đậy ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

91172 Nắp đậy trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

91173 Nắp đạy đầu máy đo tích hợp xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

91174 Nắp đạy đầu máy đo tích hợp xương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

91175 Nắp đậy đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-037-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022

91176 Nắp đậy đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-099-2022 Còn hiệu lực
07/03/2023

91177 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 46/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

91178 Nắp đạy đầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2179/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

91179 Nắp đinh NeoGen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 130/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91180 Nắp định vị trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 337/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/04/2023