STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91181 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua nội soi TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

91182 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua nội soi; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng); Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua da; Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 02/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
05/08/2022

91183 Stent kim loại đường mật có phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

91184 Stent kim loại đường mật không phủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

91185 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua da (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

91186 Stent kim loại đường mật không phủ bọc can thiệp qua nội soi (ống thẳng) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

91187 Stent kim loại đường mật phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

91188 Stent lấy huyết khối mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 16-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
25/07/2023

91189 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 05-2021DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
22/02/2021

91190 Stent lấy huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 03/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

91191 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021

91192 Stent mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Taewoong02-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/11/2022

91193 Stent mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190953 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
03/10/2019

91194 Stent mạch máu ngoại biên tự bung bằng chất liệu Nitinol TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
02/11/2021

91195 Stent mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181379 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TÂM VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

91196 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181181 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
16/07/2020

91197 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181302 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
28/09/2020

91198 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181322 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Còn hiệu lực
25/11/2020

91199 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181420 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA Còn hiệu lực
18/01/2021

91200 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181605 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
18/03/2021