STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91181 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

91182 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VINH KHÔI 03/2023/VK-SD Còn hiệu lực
16/07/2023

91183 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0105 Còn hiệu lực
31/07/2023

91184 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA THỊNH PHÁT 1507-PL/TP Còn hiệu lực
04/08/2023

91185 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 100823-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
10/08/2023

91186 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 2207/2023/SMS-VN/PL Còn hiệu lực
14/08/2023

91187 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092010/MP-BPL Còn hiệu lực
25/01/2024

91188 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 3009/2023/THMED Còn hiệu lực
30/09/2023

91189 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 30092/2023THMED Còn hiệu lực
30/09/2023

91190 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ WICO WICO_PL_BIOBASE/01 Còn hiệu lực
11/10/2023

91191 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 88D1GTBA Còn hiệu lực
18/10/2023

91192 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 15/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/10/2023

91193 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

91194 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023015/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
31/10/2023

91195 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0112 Còn hiệu lực
10/11/2023

91196 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91197 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91198 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91199 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91200 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1011/2023-MEDEP Còn hiệu lực
23/11/2023