STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91201 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018569 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
07/08/2019

91202 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018346/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/08/2019

91203 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 142-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

91204 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 243-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

91205 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 194-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

91206 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 149-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
29/09/2019

91207 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1781/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Vinh Khôi Còn hiệu lực
05/10/2019

91208 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018704 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
17/10/2019

91209 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 221019MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ An Hòa Còn hiệu lực
23/10/2019

91210 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 157-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/10/2019

91211 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 98-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
30/10/2019

91212 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1836/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại An Hòa Còn hiệu lực
03/11/2019

91213 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191373 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
18/11/2019

91214 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018253 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
24/11/2019

91215 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3003 PL Công Ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
15/12/2019

91216 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2790_CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Còn hiệu lực
20/12/2019

91217 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018102 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
20/12/2019

91218 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1604 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2019

91219 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 966 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2019

91220 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018857 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
30/12/2019