STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91221 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1547/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC DƯƠNG Còn hiệu lực
06/01/2022

91222 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 824/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Đức Dương Còn hiệu lực
06/01/2022

91223 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 01-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
26/01/2022

91224 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN 2001/2022/HS Còn hiệu lực
27/01/2022

91225 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 04-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

91226 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 05-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

91227 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021312/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

91228 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021661/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

91229 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP211125-1/170000112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

91230 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2373A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

91231 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SENMEDIC VIỆT NAM 10/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

91232 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 0303/TBA Còn hiệu lực
03/03/2022

91233 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 430 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

91234 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2022) Còn hiệu lực
17/03/2022

91235 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 01HH/PL Còn hiệu lực
30/03/2022

91236 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2162A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2022

91237 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 162022/KQPL-HHLS Còn hiệu lực
14/04/2022

91238 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0052022/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
18/04/2022

91239 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 1704/PLTTB-LG/2022 Còn hiệu lực
18/04/2022

91240 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 401/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022