STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91241 Thuốc thử xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 17/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
13/12/2022

91242 Thuốc thử xét nghiệm đông máu định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 14/2022/pl-au Còn hiệu lực
11/10/2022

91243 Thuốc thử xét nghiệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở bệnh nhân mắc lơ xê mi kinh dòng lympho B (CLL) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 416/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/11/2021

91244 Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm ELISA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 04-TC-SARV/200000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Còn hiệu lực
10/01/2022

91245 Thuốc thử xét nghiệm đường huyết trong máu bằng phương pháp Hexokinase. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

91246 Thuốc thử xử lý mẫu FISH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NEXT GENE 002.1222/PKD.BPL.NGS Còn hiệu lực
09/05/2023

91247 Thuốc thử y tế chạy cho Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 531/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
22/06/2020

91248 Thuốc thử đa màu đếm tế bào CD3/CD16+ CD56/CD45/CD19 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191048 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019

91249 Thuốc thử đếm số lượng bạch cầu còn lại trong các chế phẩm máu đã loại bạch cầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 48/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

91250 Thuốc thử định danh nhanh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ các vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210160 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/03/2021

91251 Thuốc thử định danh nhóm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

91252 Thuốc thử định danh nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM 21/2023/QALAB-PL Đã thu hồi
12/04/2023

91253 Thuốc thử định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Branhamella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

91254 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210521-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/07/2021

91255 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210525-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

91256 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 272/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

91257 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 134/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/08/2021

91258 Thuốc thử định danh vi khuẩn Neisseria và Haemophilus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-10.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/03/2022

91259 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-714/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

91260 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-704/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020