STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91241 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181922 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
14/11/2021

91242 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 35/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
15/11/2021

91243 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 681 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật IME Đã thu hồi
17/11/2021

91244 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 681-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật IME Còn hiệu lực
17/11/2021

91245 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/269 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AN ĐÔ Còn hiệu lực
17/11/2021

91246 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181970 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Còn hiệu lực
22/11/2021

91247 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1107/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Mỹ Thành Còn hiệu lực
03/12/2021

91248 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181994 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
16/12/2021

91249 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181995 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Còn hiệu lực
16/12/2021

91250 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2302A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Còn hiệu lực
31/12/2021

91251 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 95721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
03/01/2022

91252 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
05/01/2022

91253 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1547/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC DƯƠNG Còn hiệu lực
06/01/2022

91254 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 824/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Đức Dương Còn hiệu lực
06/01/2022

91255 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 01-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
26/01/2022

91256 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN 2001/2022/HS Còn hiệu lực
27/01/2022

91257 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 04-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

91258 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 05-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
27/01/2022

91259 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021312/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

91260 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021661/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022