STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91261 Nắp chụp lành thương cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210582-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

91262 Nắp chụp lành thương kết nối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190277.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

91263 Nắp chụp trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

91264 Nắp chụp trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

91265 Nắp chụp trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2719 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

91266 Nắp chụp trụ thân răng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

91267 Nắp chụp đầu ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG STERIS02-ML21/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Đã thu hồi
11/10/2021

91268 Nắp chụp đầu ống soi mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2024-111/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/02/2024

91269 Nắp cốc đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 07/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

91270 Nắp của ống lưu trữ tế bào bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

91271 Nắp gel bảo vệ ngón chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT 01-06/LIV-PLTTBYT Còn hiệu lực
09/06/2022

91272 Nắp hộp hấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 574/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/12/2019

91273 Nắp hộp hấp sử dụng màng lọc/bộ lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2682A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

91274 Nắp kết nối Ecoflac Mix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OTSUKA TECHNO VIỆT NAM 01/2022/OT-TTBYT Còn hiệu lực
21/01/2022

91275 Nắp khay dụng cụ (Lid for Tray 480 x 250 mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1653/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
13/11/2020

91276 Nắp khay vô trùng cho MAGNEZIX® Pin TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

91277 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.0 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

91278 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 2.7 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

91279 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 3.2 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

91280 Nắp khay vô trùng đối với MAGNEZIX® CS Ø 4.8 mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019