STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91321 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 0404/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

91322 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 474/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

91323 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 474/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

91324 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 292/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

91325 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 292/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

91326 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0001023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
17/04/2023

91327 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 077-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

91328 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA BBROW 25/04/23/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

91329 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG 0002023/KQPL-ĐP Còn hiệu lực
04/05/2023

91330 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 104-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2023

91331 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN 01.2022/TS.PLC Còn hiệu lực
12/05/2023

91332 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0601 Đã thu hồi
20/06/2023

91333 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0103 Đã thu hồi
20/06/2023

91334 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0103 Còn hiệu lực
20/06/2023

91335 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0601 Còn hiệu lực
21/06/2023

91336 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1230 Còn hiệu lực
21/06/2023

91337 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 08.TT05.2022/PL-HH Còn hiệu lực
04/07/2023

91338 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

91339 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

91340 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 61/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023