STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91321 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3232/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

91322 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3337/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

91323 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 36/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

91324 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01122021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
14/12/2021

91325 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với tác nhân gây dị ứng hít phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 34/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

91326 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91327 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91328 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91329 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91330 Thuốc thử, Test thử , vật liệu kiểm soát chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 2206221/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91331 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát và chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105226/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91332 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 12 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-12-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91333 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 8 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-08-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91334 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm số lượng nhiễm sắc thể X, Y TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-50-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91335 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính yếu tố V Leiden TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 32/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

91336 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán In vitro dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1808225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91337 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0905225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91338 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 220922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91339 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105222/PLYT-TPC Còn hiệu lực
08/07/2022

91340 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05012021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023