STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91341 Phích cắm - True Lock Plug TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2800 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
15/12/2019

91342 Phích cắm cho bàn đạp chân TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

91343 Phích đựng vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2257A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

91344 Phiến kính TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0210/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Phát Còn hiệu lực
26/10/2020

91345 Phiến kính TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

91346 Phiến kính thủy tinh (Lamel) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 05PL/LIFELABS-2022 Còn hiệu lực
26/10/2022

91347 Phiến kính xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC 04TPC/PLTBYT Còn hiệu lực
24/08/2022

91348 Phiến nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 178-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
15/02/2020

91349 Phiến nhựa dẻo PVC đã tráng phủ lớp màng Nitrocellulose, phun sẵn 2 vạch protein lên trên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 072021-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
28/07/2021

91350 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 13PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019

91351 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GENESTORY 01/2023/GENESTORY Còn hiệu lực
27/07/2023

91352 Phiếu lấy mẫu máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GENESTORY 01/2023/GENESTORY Còn hiệu lực
29/07/2023

91353 Phim X Quang Y Tế Agfa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

91354 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Còn hiệu lực
01/08/2021

91355 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 427-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

91356 Phim chụp X-quang CIMAX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 204 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

91357 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

91358 Phim chụp hình laser DRYVIEW DVE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1050/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/03/2021

91359 Phim chụp laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT 04/2023/VG-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

91360 Phim chụp laser Laser Imaging Film TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2308/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019