STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91401 Phụ kiện của máy lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018407 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DEKA Còn hiệu lực
25/08/2019

91402 Phụ kiện của máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018782/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ UK Còn hiệu lực
24/11/2019

91403 Phụ kiện của máy thở xâm nhập TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 39/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Đã thu hồi
09/08/2021

91404 Phụ kiện của máy thở xâm nhập TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 57/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
09/08/2021

91405 Phụ kiện của máy thở xâm nhập TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 39/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

91406 PHỤ KIỆN CỦA MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI NHA DÙNG TRONG NHA KHOA: ĐẦU TIP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 04/2022/YTENHAKHOA Còn hiệu lực
02/06/2022

91407 Phụ kiện của máy ghi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

91408 Phụ kiện của máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

91409 Phụ kiện dao hàn mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/10/2019

91410 Phụ kiện dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2564A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

91411 Phụ kiện dao mổ điện Geister TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1552/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
01/03/2020

91412 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Bàn đạp điều khiển TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

91413 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Cáp kết nối tay dao với máy chính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

91414 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Dây dẫn tưới/hút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

91415 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Nắp bảo vệ đầu dao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

91416 Phụ kiện dao mổ điện Venacure 1470 - Bộ kít đốt Laser nội mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 105-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/11/2019

91417 Phụ kiện dùng cho Hệ thống đốt U tuyến giáp, u gan, u phổi, u thận, u vú, u tuyến tiền liệt và u xơ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 20092023/BPL-DD (1) Còn hiệu lực
20/09/2023

91418 Phụ kiện dùng cho máy holter điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 13-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

91419 Phụ kiện dùng cho máy huyết học Elite3/ Elite 5 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 04/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
30/11/2022

91420 Phụ kiện dùng cho máy huyết học Elite3/ Elite 5 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 05/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
02/12/2022