STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91401 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91402 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91403 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 10/PLVM Còn hiệu lực
27/11/2023

91404 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 25112023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

91405 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN 0112/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91406 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA 012PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91407 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2023

91408 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 12122023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2023

91409 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2602A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2023

91410 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/SMS-VN/PL Còn hiệu lực
27/12/2023

91411 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211021-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

91412 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3108 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

91413 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 08012024TBA Còn hiệu lực
08/01/2024

91414 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS 0124.TT05/PL-HH Còn hiệu lực
30/01/2024

91415 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202406/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
22/02/2024

91416 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TPMED 04.TPMED/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/02/2024

91417 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 181223-02/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2024

91418 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202408/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
07/03/2024

91419 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH 012024/PLTTBYT-YSINH Còn hiệu lực
19/03/2024

91420 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH 15/2023/LANOANH -TBYT Còn hiệu lực
13/03/2024