STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91521 Phụ kiện Hệ thống khí y tế trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 07/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

91522 Phụ kiện hệ thống laser nội tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH 04/2023/BPL Còn hiệu lực
12/06/2023

91523 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 74-2022/PL-PT Còn hiệu lực
25/04/2022

91524 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2725A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

91525 Phụ kiện hệ thống Laser điều trị suy giãn tính mạch. (Bao gồm: Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt, ống thông laser nội mạch các loại, các cỡ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 105-2022/PL-PT Còn hiệu lực
25/08/2022

91526 Phụ kiện hệ thống nội soi mật – tụy ngược dòng (ERCP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 011/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

91527 Phụ kiện hệ thống phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0500PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/10/2021

91528 Phụ kiện hệ thống phục hình hàm giả tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

91529 Phụ kiện hệ thống Robot phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
16/11/2019

91530 Phụ kiện hệ thống Robot phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 101/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
16/11/2019

91531 Phụ kiện hỗ trợ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 289-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

91532 Phụ kiện hỗ trợ cấy ghép chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202306/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
21/11/2023

91533 Phụ kiện hỗ trợ thiết bị nén ép trị liệu dùng trong vật lí trị liệu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG 008-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

91534 Phụ kiện Hộp đông lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 267/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

91535 Phụ kiện hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 58.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/12/2019

91536 Phụ kiện hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 58.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
20/12/2019

91537 Phụ kiện kèm theo Dao mổ điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2021-22-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

91538 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã có dây) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

91539 Phụ kiện kim tiêm tĩnh mạch (Khóa 3 ngã) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 213-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

91540 Phụ kiện làm sạch cho máy khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 653/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/12/2019