STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91541 Non – Stick Bipol – Forceps, Blunt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 96/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
07/11/2019

91542 Non-conductive Hose TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 201-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

91543 Non-Sterile Electroplated Diamond Dental Bur TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 377-EIMI /2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

91544 Nong - vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 399-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
03/04/2020

91545 Nong dũa ống tuỷ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180833 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
15/04/2021

91546 Nong dũa ống tuỷ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180833 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
15/04/2021

91547 Nòng ngắm mâm chày trước/sau dùng trong phẫu thuật nội soi khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 40/2018/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Còn hiệu lực
14/07/2019

91548 Nong niệu đạo các loại, các cỡ TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.4/052022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
12/10/2022

91549 Nòng nội soi mũi xoang TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.12/042023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
04/05/2023

91550 Nòng trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 449/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

91551 Nòng trong của ống mở khí quản 2 nòng các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

91552 Nòng trong ống mở khí quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

91553 Nòng trong ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản, dùng trong phẫu thuật) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2283/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

91554 Nòng trong tay bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
02/07/2021

91555 Normal 3-way TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 102-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

91556 NOVA 1947 ENEMA 18%/8% TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 118/170000001/PCPBL-BYT Văn phòng đại diện CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA MEDEXPORT ITALIA Còn hiệu lực
23/10/2019

91557 Nova Băng keo (dính) y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020622/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

91558 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSVIET Còn hiệu lực
12/06/2019

91559 NOVAPrep Processor System NPS25 và NPS50 (Máy nhuộm tiêu bản tự động NOVAprep NPS25 và NPS50) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2808/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANSVIET Còn hiệu lực
12/06/2019

91560 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1021/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Còn hiệu lực
07/09/2020