STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91561 Nội thất phòng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU 1808/CBPL-LTE Còn hiệu lực
11/09/2023

91562 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY 01-22/HD Còn hiệu lực
26/07/2022

91563 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 11/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

91564 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 07/TT/2023 Còn hiệu lực
19/09/2023

91565 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 15/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
21/10/2023

91566 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 14/CT-BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

91567 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BPL030124/HOAMAI Còn hiệu lực
03/01/2024

91568 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI VI TI 01/2024/PLTTBYT-MVT Còn hiệu lực
18/01/2024

91569 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI VI TI 02/2024/PLTTBYT-MVT Còn hiệu lực
12/04/2024

91570 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201804-001 /170000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/06/2019

91571 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM SCM-04/PL Còn hiệu lực
24/08/2022

91572 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 09/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

91573 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 14/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
28/07/2023

91574 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 65/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

91575 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

91576 Nôi trẻ sơ sinh lớn và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

91577 Nối đầu côn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

91578 Nôi đẩy em bé sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-001/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
18/12/2019

91579 Nôi đẩy em bé sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-008/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
03/01/2020

91580 Nôi đẩy trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201911-004 /PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2019