STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91581 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1127-RU/ST/2020/PL-PX-BA HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN Còn hiệu lực
14/01/2022

91582 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LÊ KHA 2022.001/PL Còn hiệu lực
01/03/2022

91583 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 2004/KQPL-BQ Còn hiệu lực
20/04/2022

91584 Thủy Tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 712/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

91585 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH 281/2022/PL/BK Còn hiệu lực
28/04/2022

91586 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 115-2022/BPL-BA Còn hiệu lực
12/05/2022

91587 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 056-2022/BPL-BA Còn hiệu lực
07/07/2022

91588 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021538/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

91589 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 158/2022/PL-BA Còn hiệu lực
15/08/2022

91590 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 168/2022/PL-BA Còn hiệu lực
17/08/2022

91591 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ 01/2022/NHATHA Còn hiệu lực
05/09/2022

91592 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

91593 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

91594 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 402/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

91595 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL01/10-2022/AHM Còn hiệu lực
07/10/2022

91596 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE 1410/2022/KQPL-OPH Còn hiệu lực
14/10/2022

91597 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 008/MT-KQPLTTBYT/2022 Đã thu hồi
20/10/2022

91598 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 86/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

91599 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 0475/2022/YTC/XNK Còn hiệu lực
01/11/2022

91600 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 03/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022