STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91641 Thủy tinh thể nhân tạo dùng trong nhãn khoa và phụ kiện đi kèm, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 51/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/04/2020

91642 Thủy Tinh thể nhân tạo GALAXYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3056 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

91643 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHILIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

91644 Thủy tinh thể nhân tạo Hydrophilic Acrylic Posterior Chamber Single Piece Foldabel Intraocular Lens, SLIMFOLD TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 843 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

91645 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHOBIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

91646 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Đã thu hồi
18/04/2022

91647 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/1305/MERAT-2020 Còn hiệu lực
18/04/2022

91648 Thủy tinh thể nhân tạo Intraocularlens (IOLs) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-005-AMO Còn hiệu lực
04/04/2023

91649 Thủy tinh thể nhân tạo kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 420A/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam Còn hiệu lực
04/01/2021

91650 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 2204-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
12/07/2022

91651 Thủy tinh thể nhân tạo kéo dài tiêu điểm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN IME 4-IME/BPL-HN Còn hiệu lực
22/08/2022

91652 Thủy tinh thể nhân tạo không ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophobic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

91653 Thủy tinh thể nhân tạo kỵ nước đơn tiêu cự (Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophobic Acrylic) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

91654 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0605/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
10/06/2020

91655 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
28/09/2020

91656 Thủy tinh thể nhân tạo mềm ( Intraocular lenses in hydrophilic acrylic) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2509/MERAT-2020. Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
18/08/2021

91657 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm các phụ kiện đặt thủy tinh thể I-glide, i-ject set TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 02BCD-TW3/170000038/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
12/01/2021

91658 Thủy tinh thể nhân tạo mềm kèm dụng cụ đặt nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2007-IME/200000005/PCBPL-BYT CôNG TY CP IME Còn hiệu lực
12/01/2021

91659 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2008-TA/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
16/04/2021

91660 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2003-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021