STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91641 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91642 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91643 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91644 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91645 Nước Biển Sâu Nano Ocean Kids TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1778/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL Còn hiệu lực
22/12/2020

91646 Nước Biển Sâu Nano Sea TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2115/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN USA VIP Còn hiệu lực
01/02/2021

91647 Nước biển sâu XI-FRESH Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91648 Nước biển sâu XI-FRESH Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91649 Nước biển sâu xịt sạch thông mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC PHARMA 01/2023/PL-ORGANIC Còn hiệu lực
12/01/2024

91650 Nước biển xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2652 PL Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Thảo Còn hiệu lực
03/01/2020

91651 Nước biển xịt mũi đẳng trương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3356 PL-TTDV Công Ty TNHH SINMED Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

91652 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023

91653 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023

91654 Nưóc bọt nhân tạo dang gel,Nước bọt nhân tạo dang xịt,Nước bọt nhân tạo dạng nước xúc miệng,Kem đánh răng chống khô miệng, TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2035 PL-TTDV Công Ty TNHH Dược Phẩm Blue Ocean Còn hiệu lực
05/06/2020

91655 Nước cất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 951/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

91656 NƯỚC CẤT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH 78/2022/CV-KTDBĐ Còn hiệu lực
07/10/2022

91657 Nước cất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH 2112-170000084/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2023

91658 Nước cất 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

91659 Nước cất 2 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2201PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2023

91660 Nước cất không có Nuclease TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/PL-LABONE Còn hiệu lực
30/05/2022