STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91661 Thủy tinh thể nhân tạo mềm và cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2006-TW3/200000005/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Trung ương 3 - Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

91662 Thủy Tinh Thể Nhân tạo MULTIDIFF TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4085-7 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

91663 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước kèm dụng cụ đặt nhân (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

91664 Thủy tinh thể nhân tạo ngậm nước được nạp sẵn vào dụng cụ đặt thuỷ tinh thể (Hydrophilic Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1387/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
30/12/2020

91665 Thủy tinh thể nhân tạo OPTIFLEX (OPTIFLEX Intra Ocular lens) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190169.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

91666 Thủy tinh thể nhân tạo OPTIFLEX TRIO Trifocal Hydrophobic Aspheric TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 48/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

91667 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO PMMA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

91668 Thủy tinh thể nhân tạo PMMA Posterior Chamber Single Piece Foldabel Intraocular Lens TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 844 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

91669 Thủy tinh thể nhân tạo PRECIZON Presbyopic TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

91670 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO SPHERICAL TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1077/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

91671 Thủy tinh thể nhân tạo ưa nước màu vàng đơn tiêu cự [Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophilic Acrylic cản tia UV (vàng)] TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

91672 Thủy tinh thể nhân tạo ưa nước trong suốt đơn tiêu cự [Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Hydrophilic Acrylic (trong)] TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 67/CV-MEDEP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Đã thu hồi
05/09/2019

91673 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ chuyên dụng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 93/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

91674 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt thủy tinh thể đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 748/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

91675 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 17/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/06/2019

91676 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đặt đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 24/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
21/06/2019

91677 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 112/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

91678 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
21/06/2019

91679 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 86/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
21/06/2019

91680 Thủy tinh thể nhân tạo và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 26/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
21/06/2019