STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91661 Nước cất không có Nuclease TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2022/ PL-LABONE Còn hiệu lực
28/06/2022

91662 Nước cất rửa dụng cụ phòng mổ/ Nước cất tiệt trùng rửa dụng cụ phòng mổ - Têu chuẩn dược điển Việt Nam IV/ TCVN:4851-89 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ 22/PL-KTDA/PH;170000148/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

91663 Nước châm điện cực cho máy điện giải đồ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 220222HN-CARE/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/02/2022

91664 Nước kiềm Ion khử khuẩn. Hiệu Purechan TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 432-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

91665 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2234 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Đã thu hồi
11/07/2019

91666 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2234 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Còn hiệu lực
19/07/2019

91667 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2356 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT VPĐD PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A. Còn hiệu lực
19/07/2019

91668 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190248.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GOLDZERPHARM Còn hiệu lực
20/11/2019

91669 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 206-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

91670 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3192 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/04/2020

91671 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3268 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED Còn hiệu lực
11/05/2020

91672 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 210/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN TẠI BẮC NINH Còn hiệu lực
22/05/2020

91673 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 02-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020

91674 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM 01-Altacor/170000078/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm HT Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2020

91675 Nước Mắt Nhân Tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1455/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH LENS Còn hiệu lực
02/10/2020

91676 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1518/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HT VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

91677 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1543/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
19/10/2020

91678 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1680/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS Còn hiệu lực
18/11/2020

91679 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Đã thu hồi
06/04/2021

91680 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 24321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
19/04/2021