STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91701 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA 01/2023/PL/NOLA Còn hiệu lực
12/08/2023

91702 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA 10:2023/ PL- HTC MEGA Còn hiệu lực
15/08/2023

91703 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 23:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

91704 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN 03-2023/PL-HG Còn hiệu lực
14/09/2023

91705 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2023/PL-B/MR Còn hiệu lực
10/10/2023

91706 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 09/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
16/10/2023

91707 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

91708 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICH 01/2023/PL-RICH Còn hiệu lực
25/10/2023

91709 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91710 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91711 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91712 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91713 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91714 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91715 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91716 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91717 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 1611/HS-23/XNK-CT Còn hiệu lực
17/11/2023

91718 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2092A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2023

91719 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICH 02:2023/ PL- RICH Còn hiệu lực
10/01/2024

91720 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 01:2024/ PL- CFA CNHCM Còn hiệu lực
18/01/2024