STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91721 Núm chặn chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

91722 Núm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 05/2023/PL-MPV Còn hiệu lực
18/10/2023

91723 Núm vệ sinh mũi Tana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

91724 NUNAMIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 66.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOHA VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2020

91725 Nước sát khuẩn nhanh Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020

91726 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

91727 NƯỚC BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 630/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
31/08/2021

91728 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91729 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91730 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91731 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91732 Nước Biển Sâu Nano Ocean Kids TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1778/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL Còn hiệu lực
22/12/2020

91733 Nước Biển Sâu Nano Sea TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2115/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN USA VIP Còn hiệu lực
01/02/2021

91734 Nước biển sâu XI-FRESH Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91735 Nước biển sâu XI-FRESH Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91736 Nước biển sâu xịt sạch thông mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC PHARMA 01/2023/PL-ORGANIC Còn hiệu lực
12/01/2024

91737 Nước biển xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2652 PL Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Thảo Còn hiệu lực
03/01/2020

91738 Nước biển xịt mũi đẳng trương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3356 PL-TTDV Công Ty TNHH SINMED Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

91739 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023

91740 Nước bọt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CSRD VIỆT NAM 01/2023/KQPL-CSRD Còn hiệu lực
14/09/2023