STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91761 Vật liệu SDF nha khoa ngừa sâu răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
28/07/2020

91762 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 451-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

91763 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021197/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
03/08/2021

91764 Vật liệu silicone lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 01/2023-PL/HM Còn hiệu lực
24/03/2023

91765 VẬT LIỆU SILICONE VPS TRẮNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 15-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

91766 Vật liệu sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220003D3 Còn hiệu lực
08/04/2022

91767 Vật liệu sinh học băng lành vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 014-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Quốc tế. Còn hiệu lực
22/11/2019

91768 Vật liệu sinh học băng lành vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 14-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư y tế Quốc tế Còn hiệu lực
02/03/2020

91769 Vật liệu sinh học cấy ghép/ giả Tên thương mại: DERMALAX Deep Plus DERMALAX Implant Plus DERMALAX Plus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1711/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUGEL PHARMA (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/08/2019

91770 Vật liệu sinh học hàn và tái tạo lại ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

91771 Vật liệu sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210127 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
08/03/2021

91772 Vật liệu soi mòn Fine Etch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020162/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020

91773 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 119-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
29/05/2020

91774 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

91775 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 307/180000028/ PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
24/02/2020

91776 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) có phủ các phân tử bạc dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 188/170000006/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

91777 Vật liệu sử dụng trong điểu trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 188/170000006/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

91778 Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW11/2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

91779 Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dùng với máy hút dịch Curasys TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2228/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

91780 Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng băng bọt xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dùng với máy hút dịch Curasys. TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DW10/2022 Còn hiệu lực
04/01/2023