STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91841 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-409-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91842 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91843 Nẹp khóa xương gót chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91844 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 224/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91845 Nẹp khóa xương gót chân 3.5 các kích cỡ - III TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 225/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91846 Nẹp khóa xương gót chân các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 228/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91847 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
15/06/2020

91848 Nẹp khóa xương gót Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 115/MKM/0620-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91849 Nẹp khóa xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 090/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

91850 Nẹp khóa xương sườn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 147/MDN/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

91851 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 070/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

91852 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0366/200000039/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91853 Nẹp khóa xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 070/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91854 Nẹp khóa xương đòn (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91855 Nẹp khóa xương đòn chữ S TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 27032024/GA-TTBYT Còn hiệu lực
27/03/2024

91856 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 218/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91857 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 219/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91858 Nẹp khóa xương đòn chữ S 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/18 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2021

91859 Nẹp khóa xương đòn có móc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

91860 Nẹp khóa xương đòn có móc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0365/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021