STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91861 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 541/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ I- SUN PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/08/2021

91862 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 542/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Còn hiệu lực
05/08/2021

91863 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 564/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
05/08/2021

91864 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 565/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Còn hiệu lực
06/08/2021

91865 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM Còn hiệu lực
12/08/2021

91866 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 586/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm An Nhi Còn hiệu lực
18/08/2021

91867 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0747PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
26/08/2021

91868 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 639/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER Đã thu hồi
09/09/2021

91869 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 639/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOMMY & BABY CENTER Còn hiệu lực
10/09/2021

91870 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Còn hiệu lực
24/09/2021

91871 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Còn hiệu lực
24/09/2021

91872 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 716/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANI PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

91873 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGSUN GROUP Còn hiệu lực
05/10/2021

91874 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 734/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA ĐỨC PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

91875 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 722/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM OLYMPUS Còn hiệu lực
05/10/2021

91876 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 787/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

91877 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 775/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS Còn hiệu lực
05/11/2021

91878 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 841/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIETPHARM FRANCE Còn hiệu lực
10/11/2021

91879 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 858/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT LINH Còn hiệu lực
26/11/2021

91880 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 859/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH NHẬT Còn hiệu lực
26/11/2021