STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91861 Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái phải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 098/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
20/05/2020

91862 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0373/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91863 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91864 Nẹp khóa đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91865 Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên 2.7/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 174/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91866 Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên 2.7/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 175/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91867 Nẹp khóa đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 123/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/08/2020

91868 Nẹp khóa đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 123/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91869 Nẹp khóa đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91870 Nẹp khóa đầu dưới xương quay chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 125/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
24/08/2020

91871 Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91872 Nẹp khóa đầu dưới xương quay phần khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91873 Nẹp khóa đầu dưới xương quay phần khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91874 Nẹp khóa đầu dưới xương quay phần khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91875 Nẹp khóa đầu dưới xương quay phần khớp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91876 Nẹp khóa đầu dưới xương quay thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91877 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
31/07/2020

91878 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

91879 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-77-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

91880 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0371/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021