STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91861 Quả bóp hút nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 39/2020/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

91862 Quả bóp huyết áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1799-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/03/2022

91863 Qủa cầu phản quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

91864 Quả cầu đánh dấu phản quang dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 48/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

91865 Quả chứa dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190217.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

91866 Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon, loại 100 ml x 7 Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91867 Quả dẫn lưu áp lực âm bằng silicon, loại 200 ml x 10 Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91868 QUẢ DẪN LƯU ÁP LỰC ÂM KÍN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 013/2023/AAU-PLTTBYT Còn hiệu lực
25/04/2023

91869 Quả dẫn lưu áp lực âm kín chất liệu silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 0111/23/AAU Còn hiệu lực
22/11/2023

91870 Quả dẫn lưu áp lực âm kín chất liệu silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU Á ÂU 0211-2023/PL-AAU Còn hiệu lực
27/11/2023

91871 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 10Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91872 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91873 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91874 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 14Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

91875 Quả hấp phụ (cho lọc thận nhân tạo) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.21/TS-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
28/06/2019

91876 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

91877 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 259/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2023

91878 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.TP/202308/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

91879 Quả hấp phụ huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2023

91880 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 01.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023