STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91901 NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0767PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY - CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/10/2021

91902 Nước súc miệng thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DAO DƯỢC TRIỆU GIA - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01/2022/BABYAHHA Còn hiệu lực
25/10/2022

91903 Nước súc miệng thảo dược AN KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 123/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KANG Còn hiệu lực
05/03/2020

91904 Nước súc miệng THEMAZ FRESH & CLEAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1220 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
07/01/2021

91905 NƯỚC SÚC MIỆNG THUẦN MỘC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 171/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Còn hiệu lực
27/04/2021

91906 NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 12/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

91907 NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG 04/2023/PL-KB Còn hiệu lực
07/09/2023

91908 Nước súc miệng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 02-2023/PL-TW4 Còn hiệu lực
13/09/2023

91909 Nước súc miệng trẻ em CASTOR CHIL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
12/11/2020

91910 NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM CASTOR KID TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 668.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
24/12/2020

91911 Nước súc miệng Unisept TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN Số 09 /CV-TPVN-2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

91912 Nước súc miệng VIEDENTAL – INDUS VALLEY TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3424-2PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN D&T NGỌC LINH Còn hiệu lực
02/08/2021

91913 Nước Súc Miệng Xuyên Tâm Đan Cool Salt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021281A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

91914 NƯỚC SÚC MIỆNG – HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH KHÔI 01/2022/PL-MK Còn hiệu lực
04/07/2022

91915 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 27721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

91916 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2021

91917 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0717PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/07/2021

91918 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
12/08/2021

91919 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0746PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
26/08/2021

91920 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 737/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021