STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91941 Nước súc miệng CARE FOR TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3902 PL-TTDV CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Còn hiệu lực
25/06/2021

91942 NƯỚC SÚC MIỆNG CAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BANKFOOD 02/2022/TTBYT-BF Còn hiệu lực
06/05/2022

91943 Nước súc miệng CLORHEXIDIN ENLIEVIR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 633.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
10/12/2021

91944 Nước Súc Miệng GHCARE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021281B/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIA HƯNG Còn hiệu lực
21/07/2021

91945 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

91946 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

91947 Nước súc miệng HERO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 702.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
04/02/2021

91948 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 519/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
01/08/2021

91949 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP STA-PHARMA Còn hiệu lực
09/08/2021

91950 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THC PHARMA 01:2022/PL-THC Còn hiệu lực
25/01/2022

91951 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 01:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022

91952 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 02:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
23/02/2022

91953 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE 01/2022/PL-VSHINE Còn hiệu lực
03/03/2022

91954 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 02/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

91955 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 01/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

91956 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1044 Còn hiệu lực
31/03/2022

91957 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 02/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
28/06/2022

91958 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VINSTAR 01/2022/PL-VINSTAR Còn hiệu lực
27/10/2022

91959 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 01/2022/PL-SAM Còn hiệu lực
05/12/2022

91960 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 05/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023