STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91941 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CADUPHARCO 01/2022/PL- CADUPHARCO Còn hiệu lực
04/07/2022

91942 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT 01/2022/PL-TTP Còn hiệu lực
04/07/2022

91943 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HARUKO PHARMA 01/2022/PL-HARUKO Còn hiệu lực
04/07/2022

91944 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

91945 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 01/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

91946 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 02/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
11/10/2022

91947 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MOONPHAR 01/2022/PL-MOON Còn hiệu lực
18/10/2022

91948 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 02/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022

91949 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 02/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
11/11/2022

91950 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
05/01/2023

91951 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 03/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023

91952 Xịt họng NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

91953 Xịt họng NANO BẠC KID’S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/12/2020

91954 Xịt họng Codimax SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

91955 Xịt họng Cordihen SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

91956 Xịt họng XUYÊN TÂM LIÊN API PHARMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC API Còn hiệu lực
30/07/2021

91957 XỊT HỌNG 360 VI MI HO TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/04/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

91958 Xịt họng AMBROVIR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 650/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC Còn hiệu lực
01/09/2021

91959 Xịt họng ANDComax SPRAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021207AA/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS- USA Còn hiệu lực
02/08/2021

91960 XỊT HỌNG ÁNH DƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 566/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
06/08/2021