STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91981 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 942/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/08/2020

91982 Nước rửa dụng cụ (dùng cho máy rửa dụng cụ dùng trong nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
01/02/2021

91983 Nước rửa mắt DIPHOTERINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

91984 Nước rửa mắt HEXAFLUORINE TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 54.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VINASANFU Còn hiệu lực
27/03/2021

91985 Nước rửa máy sinh hóa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145-3PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
26/03/2021

91986 Nước rửa ống tủy và làm mềm MTA – CHX 10% TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2546 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần 24Seven Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

91987 Nước rửa sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 230419/PL/ZBY Còn hiệu lực
09/05/2023

91988 Nước rửa tay diệt khuẩn (nano) Kalasso TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 105/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Kalong Đã thu hồi
02/03/2020

91989 Nước rửa tay diệt khuẩn Hand SANITIZER TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 11.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TASUPHARM Còn hiệu lực
31/03/2020

91990 NƯỚC RỬA TAY KHÔ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 87/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH PHÁT Đã thu hồi
17/02/2020

91991 NƯỚC RỬA VÀ DUNG DỊCH ĐIỆN GIẢI DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TTBYT Loại A CÔNG TY CP VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN 01/2023/PLYT/SGM-03 Còn hiệu lực
28/12/2023

91992 Nước rửa và ổn định điện cực điện giải dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 03/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

91993 Nước sát khuẩn nhanh Nano Bạc Fresh Clean TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1302/MERAT-2020 VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Đã thu hồi
13/02/2020

91994 Nước sát trùng dụng cụ dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1783/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

91995 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 084-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
21/05/2020

91996 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 287/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 3M PHARMA Còn hiệu lực
14/06/2021

91997 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Còn hiệu lực
09/08/2021

91998 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0729PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
17/08/2021

91999 NƯỚC SÚC HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 657/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần tổng hợp Lâm Khang Còn hiệu lực
09/09/2021

92000 Nước súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 812/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
01/12/2021