STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92021 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE 01/2022/PL-VSHINE Còn hiệu lực
03/03/2022

92022 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 02/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

92023 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 01/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

92024 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1044 Còn hiệu lực
31/03/2022

92025 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 02/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
28/06/2022

92026 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VINSTAR 01/2022/PL-VINSTAR Còn hiệu lực
27/10/2022

92027 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 01/2022/PL-SAM Còn hiệu lực
05/12/2022

92028 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 05/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023

92029 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 07/2023/PL-A/MR Còn hiệu lực
15/11/2023

92030 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B CHLORHEXIDIN 0,12%) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 01 Còn hiệu lực
24/02/2022

92031 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B MUỐI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 04 Còn hiệu lực
23/02/2022

92032 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DR SMILE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 60.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
18/05/2020

92033 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG [ Tên thương mại T-B MUỐI (Hương chanh)] TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 02 Còn hiệu lực
23/02/2022

92034 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG [T-B MUỐI (Hương gừng)] TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 03 Còn hiệu lực
24/02/2022

92035 Nước súc miệng họng Bảo Nha An Họng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 74.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Còn hiệu lực
28/05/2020

92036 Nước súc miệng họng CHLORHEXIDINE 2% TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-4PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
12/03/2020

92037 Nước súc miệng họng Dequasmile TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 265.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/08/2021

92038 Nước súc miệng họng ENTADIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 375.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
28/08/2021

92039 Nước súc miệng họng MeCARE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 110.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM LAN HƯƠNG Còn hiệu lực
01/06/2020

92040 Nước súc miệng họng NTP TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH Còn hiệu lực
12/03/2020