STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92041 Nước súc miệng họng T.M.T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0762PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
14/10/2021

92042 Nước súc miệng Humacare TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4027 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

92043 Nước súc miệng IC FRESH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Còn hiệu lực
03/06/2020

92044 NƯỚC SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI 0123/VBPL-AKR Còn hiệu lực
11/04/2023

92045 NƯỚC SÚC MIỆNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÚC MINH 01/2023/PL-PM Còn hiệu lực
19/07/2023

92046 Nước súc miệng keo ong ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Còn hiệu lực
14/10/2021

92047 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92048 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92049 Nước Súc Miệng KLIN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 932/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Còn hiệu lực
14/12/2021

92050 Nước súc miệng Laforin Formen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021285DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/09/2021

92051 Nước súc miệng Laforin Whitening Mouthwash TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021177/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/09/2021

92052 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92053 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92054 Nước súc miệng MEBIORAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92055 Nước súc miệng MEBIORAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92056 NƯỚC SÚC MIỆNG MƯỜNG NHA TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 699.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ XANH Còn hiệu lực
04/02/2021

92057 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG 03/2023/PL-KB Còn hiệu lực
07/09/2023

92058 NƯỚC SÚC MIỆNG NANO BẠC ENLIE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 129.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
03/06/2020

92059 Nước súc miệng Nano bạc Xcare TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 499.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2021

92060 Nước súc miệng Nano bạc Xcare (Dành cho trẻ em) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 499.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2021