STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92081 Nước súc miệng trẻ em CASTOR CHIL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
12/11/2020

92082 NƯỚC SÚC MIỆNG TRẺ EM CASTOR KID TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 668.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAMFA Còn hiệu lực
24/12/2020

92083 Nước súc miệng Unisept TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN Số 09 /CV-TPVN-2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

92084 Nước súc miệng VIEDENTAL – INDUS VALLEY TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3424-2PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN D&T NGỌC LINH Còn hiệu lực
02/08/2021

92085 Nước Súc Miệng Xuyên Tâm Đan Cool Salt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021281A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/07/2021

92086 NƯỚC SÚC MIỆNG – HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH KHÔI 01/2022/PL-MK Còn hiệu lực
04/07/2022

92087 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 27721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

92088 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2021

92089 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0717PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/07/2021

92090 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
12/08/2021

92091 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0746PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
26/08/2021

92092 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 737/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

92093 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 825/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
04/11/2021

92094 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA 01:2022/PL-VT Còn hiệu lực
18/02/2022

92095 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 02/2022/PL-UP Còn hiệu lực
07/03/2022

92096 Nước súc miệng, họng Dao Mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 319.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG SINH Còn hiệu lực
18/07/2020

92097 Nước súc miệng- họng BETACOD TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-3PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN Còn hiệu lực
12/03/2020

92098 Nước tắm bé Dr Baby TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2926 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
19/12/2019

92099 NƯỚC TẮM DẠ LAN PLUS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

92100 NƯỚC TẮM SÀI ĐẤT KIM NGÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 657PL-COLNEPH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
23/04/2021