STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92161 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 09/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
28/07/2023

92162 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 04-PL/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2023

92163 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 230001932/PCBA-HN Còn hiệu lực
07/10/2023

92164 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 24/BPL/2024 Còn hiệu lực
02/04/2024

92165 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 07/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

92166 Nút chặn kim luồn (Yellow Heparin Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018699 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Còn hiệu lực
17/10/2019

92167 Nút chặn kim luồn an toàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

92168 Nút chặn kim luồn có cổng tiêm thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 923/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

92169 Nút chặn kim luồn có lỗ bơm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020

92170 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 04/2023/TQMED-BPL Đã thu hồi
02/06/2023

92171 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 06/2023/TQMED-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

92172 Nút chặn kim luồn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 103/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

92173 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

92174 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 924/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

92175 Nút chặn kim luồn-Injection Stopper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 548/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
20/10/2019

92176 Nút chặn kim tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018189 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

92177 Nút chặn mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

92178 Nút chặn ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 031/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

92179 Nút chặn ống tủy CEMSTOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020182/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
28/12/2020

92180 Nút chặn trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210331 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021