STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92221 Nút và chỉ khâu (Buttons & Suture) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 08/2712/MERAT-2019 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/01/2020

92222 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-DISPO/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92223 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92224 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 05/2021/NL-DISPO/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
31/12/2021

92225 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 05NL-DISPO/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
29/02/2024

92226 Nút đậy kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 453 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
09/01/2020

92227 Nút đậy kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 10/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

92228 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 076-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

92229 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
02/11/2021

92230 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 04/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
22/03/2024

92231 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 202/170000031/PCBPL-BTY Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
28/08/2021

92232 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

92233 Nút điểm lệ freesize TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

92234 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Đã thu hồi
07/02/2020

92235 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Thế Giới Thương Mại Thiên Phúc Còn hiệu lực
07/02/2020

92236 Nút điểm lệ thông tuyến lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022

92237 Nút định vị trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 029/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

92238 Nút định vị trung tâm cho ống tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-431-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/06/2019

92239 Nút định vị trung tâm cho ống tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-432-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/06/2019

92240 Nút đóng tuyến lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200504 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ANH DUY Còn hiệu lực
18/09/2020