STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92241 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA 01/2022/PL-VALLAPHA Còn hiệu lực
22/02/2022

92242 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM 01:2022/PL-OBIPHAR Còn hiệu lực
01/03/2022

92243 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 01/2022/PL-VKT Còn hiệu lực
03/03/2022

92244 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 02/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
04/03/2022

92245 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR 01/2022/PL-MEGA Còn hiệu lực
09/03/2022

92246 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MT VIỆT NAM 01/VBPL-MT/2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

92247 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE 01/2022/PL-GRL Còn hiệu lực
17/03/2022

92248 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÂM PHARMA 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
25/04/2022

92249 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÍN PHÁT 01/2022/PL-TINPHAT Còn hiệu lực
06/05/2022

92250 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 03/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

92251 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 01/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

92252 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HEGOLIFE 02/2022/PL-HEGOLIFE Còn hiệu lực
23/09/2022

92253 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DƯỢC VẠN AN 01/BPL-VANAN Còn hiệu lực
01/10/2022

92254 Xịt mũi họng CatTuong 5.0 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72121CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
26/09/2021

92255 XỊT MŨI HỌNG DR. XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 24/21/170000116/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Sao Thái Dương Còn hiệu lực
15/01/2021

92256 Xịt mũi họng HQ HITMA TRISAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0750PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
01/09/2021

92257 Xịt mũi họng HQ Hitma trisat baby kids TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88821CN/190000014/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty Cổ Phần Dược phẩm Syntech – Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
29/12/2021

92258 Xịt mũi họng HQ-NANOPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23021CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH – NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/04/2021

92259 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
01/09/2021

92260 XỊT MŨI HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 782/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/10/2021