STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92281 Nút chặn kim luồn-Injection Stopper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 548/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
20/10/2019

92282 Nút chặn kim tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018189 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

92283 Nút chặn mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

92284 Nút chặn ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 031/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

92285 Nút chặn ống tủy CEMSTOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020182/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
28/12/2020

92286 Nút chặn trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210331 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021

92287 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0422PL/TTC-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

92288 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0422PL-B/TTC-BYT Còn hiệu lực
26/11/2022

92289 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0400/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

92290 Nút chặn xi măng ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-446-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

92291 Nút chặn xi măng ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-447-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

92292 Nút chặn xi măng tự tiêu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 18-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

92293 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 010A/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

92294 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

92295 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

92296 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 21/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
26/09/2022

92297 Nút chặn đuôi kim luồn (Injection stopper) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 315-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical Đã thu hồi
05/10/2020

92298 Nút chặn đuôi kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 50/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Đức Còn hiệu lực
17/11/2020

92299 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019

92300 Nút chặn đuôi kim luồn có thể có hoặc không có màng cổng tiêm. TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HS CORP Còn hiệu lực
06/12/2019