STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92321 Ống chẹn đặt nội phế quản loại B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1912/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

92322 Ổng chỉ thị sinh học Sterim BI TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-4 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

92323 Ống chỉ thị sinh học đọc nhanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

92324 Ống chích TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1653/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
14/07/2019

92325 Ống chích TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

92326 Ống chích nha khoa ( không gắn kim ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 363-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
12/09/2019

92327 Ống chích nha khoa (không kim) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 051-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
13/09/2019

92328 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190242.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
21/11/2019

92329 Ống chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

92330 Ống chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2023/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
28/01/2021

92331 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1567/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

92332 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210913-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Maxdent Còn hiệu lực
06/01/2022

92333 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2502A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022

92334 Ống chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ABC GROUP 02/2023/TUBE Còn hiệu lực
16/06/2023

92335 Ống chỉnh nha mặt lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

92336 Ống cho ăn TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

92337 Ống cho ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

92338 Ống cho ăn TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 07-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

92339 Ống cho ăn dành cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LV002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Kỹ Thuật Y Tế La Vang Còn hiệu lực
02/07/2019

92340 Ống cho ăn qua đường mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2067/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
17/11/2021