STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92321 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Đã thu hồi
05/10/2021

92322 Xịt mũi xoang Bà Thông TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3181-33PL-TTDV Cty TNHH BE'AUTHENTIC VN Còn hiệu lực
16/09/2020

92323 XỊT MŨI XOANG CRB PHARM TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/05/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

92324 XỊT MŨI XOANG PHÚC KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ PHÚC KHANG 02/2022/PL- PK Còn hiệu lực
17/03/2022

92325 XỊT MŨI XOANG ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/01/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

92326 Xịt muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 721/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
29/09/2021

92327 Xịt Muối Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/12/2021

92328 Xịt Muối Biển Sâu HKSUN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2270A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HK SUN Còn hiệu lực
24/12/2021

92329 XỊT NANO J.PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 754/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE Còn hiệu lực
05/11/2021

92330 Xịt Nasal Spray TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2986PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

92331 XỊT NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI Y DƯỢC VIỆT NAM 02/PL-YD Còn hiệu lực
01/07/2022

92332 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHILDREN'S HEALTH 0113/PLTBYT-CH Còn hiệu lực
27/09/2022

92333 Xịt ngừa sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC 01/2022/PL-TINPHUC Còn hiệu lực
05/10/2022

92334 Xịt OROSOL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 11920CN/190000014/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện RENOVA GLOBAL PTE.LTD tại Hà Nội Còn hiệu lực
07/01/2021

92335 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 200/21/170000116/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP Còn hiệu lực
25/05/2021

92336 XỊT PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAPROCARE 02:2022/PL-NAPROCARE Còn hiệu lực
05/09/2022

92337 XỊT PHỤ KHOA Spray love TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 461/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020

92338 Xịt Răng con Chim TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4009-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
28/09/2021

92339 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 472/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC DƯỢC Còn hiệu lực
21/07/2021

92340 Xịt Răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
23/11/2021