STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92361 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190132.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Còn hiệu lực
23/08/2019

92362 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

92363 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-149/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

92364 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
03/02/2020

92365 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 212/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

92366 Ống chứa mẫu TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_01/PCBPL Còn hiệu lực
15/11/2022

92367 Ống chứa mẫu dùng cho hệ thống máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3542 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SUNMED Còn hiệu lực
10/12/2020

92368 Ống chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 014-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
12/02/2020

92369 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 02/2022/TT-PL Còn hiệu lực
08/06/2022

92370 Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THẮNG 01/2023/TT-PL Đã thu hồi
10/02/2023

92371 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-811/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

92372 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-812/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

92373 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

92374 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

92375 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 138/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
30/06/2020

92376 Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 140/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

92377 Ống chứa mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MT001a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDTEK Còn hiệu lực
20/12/2019

92378 Ống chứa mẫu xét nghiệm PCR TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4076-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT SƠN ANH Còn hiệu lực
22/12/2021

92379 Ống chứa phân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUNO 04/2023/PL-EUNO Còn hiệu lực
04/12/2023

92380 Ống chuẩn bị tế bào với sodium heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190857 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
25/10/2019