STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92361 Que thấm Betadine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 10-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

92362 Que thăm dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 37/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92363 Que thăm dò dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 411/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

92364 Que thăm dò phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200434 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2020

92365 Que thăm dò trong thăm khám, điều trị và phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.10/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
21/10/2022

92366 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 33/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

92367 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2214/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

92368 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0019/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
23/06/2022

92369 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 030922/TH-PCBPLB Còn hiệu lực
10/09/2022

92370 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0212/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/12/2022

92371 Que thấm hút dịch (Absorbent stick) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

92372 Que thấm hút dịch Lasik (Lasik Spear) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

92373 Que thăm phần mềm trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 11/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

92374 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
20/09/2019

92375 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210110 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

92376 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 913/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

92377 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 209/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/12/2022

92378 Que thông dẫn đường ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

92379 Que thông dẫn đường ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

92380 Que thông dẫn đường ống nội khí quản TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020