STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92401 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN 01/2022/PL- MEDIHERB Còn hiệu lực
25/02/2022

92402 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPHARCO 01/2022/PL-VIEPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2022

92403 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
28/02/2022

92404 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 02/2022/PL-MEDIFA Còn hiệu lực
01/03/2022

92405 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2022/PL- VINAMAX Còn hiệu lực
03/03/2022

92406 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MEDCARE 01/2022/CBA- MEDCARE Còn hiệu lực
03/03/2022

92407 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO 01/2022/PL-VN Còn hiệu lực
04/07/2022

92408 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SABINA 01/2022/PL- SABINA Còn hiệu lực
04/03/2022

92409 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 03/2022/PL-UP Còn hiệu lực
08/03/2022

92410 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM STANA VIỆT NAM 01/2022/PL-STANA Còn hiệu lực
08/03/2022

92411 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 01/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
09/03/2022

92412 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA 02/2022/PL-SHG Còn hiệu lực
23/03/2022

92413 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ 01/2022/PL-HP Còn hiệu lực
28/03/2022

92414 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 02/2022/PL-SC Còn hiệu lực
04/07/2022

92415 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND 01/2022/PL- MEDSTAND Còn hiệu lực
04/07/2022

92416 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 06/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
03/08/2022

92417 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP NAM CƯỜNG 01/2022/PL-NC Còn hiệu lực
23/08/2022

92418 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AIOPHACO VIỆT NAM 01/2022/PL-AIOPHACO Còn hiệu lực
22/09/2022

92419 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 03/2022/PL- KIMIKO Còn hiệu lực
01/10/2022

92420 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 03/2022/PL-VINAMAX Còn hiệu lực
29/12/2022