STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92441 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LM002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTECK Còn hiệu lực
19/12/2019

92442 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

92443 Ngáng miệng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1516/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
13/01/2021

92444 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92445 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92446 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-05/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

92447 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 02/2022/BPL-HAT-MED Còn hiệu lực
07/09/2022

92448 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-45/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/11/2022

92449 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 10:PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

92450 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 10/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
24/07/2023

92451 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1001- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023

92452 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH EDS MEDICAL 01/2024/KQPL-EDS Còn hiệu lực
16/01/2024

92453 Ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 002/2024/BPL-HAT-MED Còn hiệu lực
02/03/2024

92454 Ngáng miệng dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 230423/AT-PL-GP Còn hiệu lực
18/01/2024

92455 Ngáng miệng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT KOINT01/24/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2024

92456 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180028 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
12/03/2020

92457 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 590.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
02/11/2020

92458 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2020.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Đã thu hồi
04/01/2021

92459 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

92460 Ngáng miệng dùng trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2024.06/200000050/ PCBPL-ETC Còn hiệu lực
12/06/2024