STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92461 Xịt họng keo ong Élo- Polis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25521CN/190000014/PCBPL-BYT Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Còn hiệu lực
05/05/2021

92462 Xịt họng keo ong Natupolis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/05/2021

92463 Xịt họng keo ong BeeGluze TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0785PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM Còn hiệu lực
22/11/2021

92464 XỊT HỌNG KEO ONG CÂY LƯỢC VÀNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 199/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SUNSHINE VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2021

92465 XỊT HỌNG KEO ONG DR.Seavital TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEAVITAL PRODUCTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

92466 Xịt Họng Keo Ong Húng Chanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG SUN 01/2022/PL-ADS Còn hiệu lực
19/04/2022

92467 Xịt họng keo ong Nam Việt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1277/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
03/08/2021

92468 XỊT HỌNG KEO ONG NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22821/210000003/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm SYNTECH- Nhà máy Hải Dương Còn hiệu lực
15/12/2021

92469 Xịt Họng Keo Ong Nano Bạc Xuyên Tâm Liên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1804/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
02/09/2021

92470 Xịt họng keo ong S2T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN TÀI THU 01/EFV Còn hiệu lực
16/05/2022

92471 XỊT HỌNG KEO ONG SAM PLUS + TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DP SAM PHARMA Còn hiệu lực
17/09/2021

92472 XỊT HỌNG KEO ONG XANH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 777/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
20/10/2021

92473 Xịt họng keo ong xanh xuyên tâm liên TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 79221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAPHARCO Còn hiệu lực
11/10/2021

92474 Xịt họng Keo ong Xuyên Tâm Liên TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1246/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

92475 XỊT HỌNG KEO ONG XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 507/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC Còn hiệu lực
26/07/2021

92476 Xịt họng keo ong xuyên tâm liên cây lược vàng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 01/2022/PL-NM Còn hiệu lực
01/03/2022

92477 XỊT HỌNG KEO ONG XUYÊN TÂM LIÊN NANO BẠC TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 22921/210000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phân phối thực phẩm sạch Việt Nam Còn hiệu lực
15/12/2021

92478 Xịt họng lá hen TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC NAM CỔ TRUYỀN DÂN TỘC DAO 01/2022/PL-QL Còn hiệu lực
28/12/2022

92479 XỊT HỌNG MỘC LINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 544/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH Còn hiệu lực
04/08/2021

92480 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022