STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92541 Xịt vệ sinh mũi bạc Nano Spay baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 427/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ NOVATECH Còn hiệu lực
12/06/2020

92542 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Người Lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

92543 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

92544 Xịt vệ sinh tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2204A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
16/11/2021

92545 Xịt viêm xoang Mộc Dung TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2981 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Yodara Còn hiệu lực
16/12/2019

92546 XỊT XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 07/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
14/12/2022

92547 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 189/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQC HOA KỲ Còn hiệu lực
25/05/2021

92548 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VẠN THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
25/05/2021

92549 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1015/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
01/07/2021

92550 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

92551 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1018/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

92552 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1016/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

92553 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 478/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
21/07/2021

92554 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 466/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KT NEW LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

92555 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1233/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

92556 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 653/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ Còn hiệu lực
08/09/2021

92557 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 691/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

92558 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15321/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DREAMTECH Còn hiệu lực
06/10/2021

92559 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 764/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2021

92560 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN MẠNH PHÁT Còn hiệu lực
18/10/2021