STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92561 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0052/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

92562 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0037/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
25/07/2019

92563 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0038/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
25/07/2019

92564 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0057/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
24/10/2019

92565 Ống thông (Catheter) chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 03.23/2021-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Đã thu hồi
21/06/2021

92566 Ống thông (Catheter) chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.30/2022-HAA-PL Còn hiệu lực
08/11/2022

92567 Ống thông (Catheter) chạy thận nhân tạo, các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 06.03-2/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
07/06/2020

92568 Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL06/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
21/06/2019

92569 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL19/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

92570 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL21/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

92571 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL18/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

92572 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL25/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

92573 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, mạch não, mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 159.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

92574 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành,chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 025.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

92575 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành,chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 030.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2020

92576 ỐNG THÔNG (CATHETER) DẪN LƯU ĐA CHỨC NĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0011-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

92577 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 431/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
21/12/2021

92578 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/CBB Còn hiệu lực
26/05/2023

92579 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230526-01.PI/BPL Còn hiệu lực
30/05/2023

92580 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
15/06/2021