STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92581 Vật tư và hóa chất dùng cho Giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 122/170000111/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

92582 Vật tư và hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/288 Còn hiệu lực
25/10/2022

92583 Vật tư xét nghiệm giải phẫu bệnh tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM 2609-HNVN/170000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H&N Việt Nam Còn hiệu lực
26/11/2020

92584 Vật tư y tế can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.22-BHC/1-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
23/06/2019

92585 Vật tư y tế can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.22-BHC/2-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
24/06/2019

92586 Vật tư y tế can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/05.22-BHC/4-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
24/06/2019

92587 Vật tư y tế cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2019/04.19-XNK/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2019

92588 Vật tư y tế cấy ghép cho phẫu thuật chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/25.12-CT-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
25/06/2019

92589 Vật tư y tế dùng trong gây mê giúp thở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL026/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

92590 Vật tư y tế dùng trong gây mê giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL0026_01/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

92591 Vật tư y tế dùng trong gây mê giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL040/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

92592 Vật tư y tế dùng trong thở oxy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL026a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

92593 Vật tư y tế dùng trong thở oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL0026a_v2/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

92594 Vật tư y tế dùng trong thở oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL026a_01/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
25/12/2020

92595 Vật tư y tế nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
24/06/2019

92596 Vật tư y tế phẫu thuật cột sống, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/01.30-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
25/06/2019

92597 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 453/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92598 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67A/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92599 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 326/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92600 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 07/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
03/06/2022