STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92601 XỊT MŨI BẢO TÍN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 161/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/04/2021

92602 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 877/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AZOFA Còn hiệu lực
27/11/2021

92603 Xịt Mũi Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2238A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHI Còn hiệu lực
03/12/2021

92604 XỊT MŨI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2021/PL-CNL Còn hiệu lực
09/03/2022

92605 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 15/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

92606 Xịt mũi biển sâu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 16/2022/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
20/12/2022

92607 XỊT MŨI BYEKUF TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Đã thu hồi
12/04/2022

92608 XỊT MŨI BYEKUF NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

92609 XỊT MŨI BYEKUF TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

92610 Xịt Mũi Caramer Isotonic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 493/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
15/04/2021

92611 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

92612 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

92613 Xịt mũi dạng bột TAFFIX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIET NAM MEDICAL SERVICES 001/2022/PL-TTBYT Còn hiệu lực
28/01/2022

92614 Xịt mũi dạng phun sương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3745 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EEC Còn hiệu lực
20/04/2021

92615 Xịt mũi DEEP BLUE BABY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

92616 Xịt mũi DEEP BLUE SPRAY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

92617 Xịt mũi dưỡng ẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191533 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ CHÂU Còn hiệu lực
26/03/2020

92618 Xịt mũi ENLIESAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 331.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
21/08/2021

92619 Xịt mũi ENLIESAL 2,2% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 393.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
13/09/2021

92620 Xịt mũi hairinchi seakorea TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ VIỆT HÀN KOREA LIFE 01/2022/PL-VH Còn hiệu lực
27/07/2022