STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92681 Que tán sỏi thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 585/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2019

92682 Que test tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-07 Còn hiệu lực
17/06/2022

92683 Que test tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-17 Còn hiệu lực
19/04/2023

92684 Que thấm Betadine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 10-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

92685 Que thăm dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 37/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92686 Que thăm dò dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 411/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

92687 Que thăm dò phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200434 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2020

92688 Que thăm dò trong thăm khám, điều trị và phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.10/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
21/10/2022

92689 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 33/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

92690 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2214/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

92691 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0019/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
23/06/2022

92692 Que thấm hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 030922/TH-PCBPLB Còn hiệu lực
10/09/2022

92693 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0212/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/12/2022

92694 Que thấm hút dịch (Absorbent stick) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

92695 Que thấm hút dịch Lasik (Lasik Spear) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

92696 Que thăm phần mềm trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 11/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

92697 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
20/09/2019

92698 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210110 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

92699 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 913/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

92700 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 209/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/12/2022