STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92701 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

92702 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

92703 Vi ống thông - Ống thông hút huyết khối, Các loại, các cỡ. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

92704 Vi ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-171/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/10/2020

92705 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2041/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương Còn hiệu lực
13/06/2020

92706 Vi ống thông can thiệp chụp động mạch gan TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 2041/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

92707 Vi ống thông can thiệp cỡ 2.4Fr loại đồng trục TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 134.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
20/12/2021

92708 Vi ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0313/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

92709 Vi ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 22 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
05/06/2022

92710 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019357S/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
18/03/2020

92711 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0084/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

92712 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0084/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

92713 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020241/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
23/11/2021

92714 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 671.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

92715 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 10-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
15/03/2023

92716 Vi Ống Thông Can Thiệp Mạch Máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 032023/PLSP-04/1 Còn hiệu lực
28/03/2023

92717 Vi ống thông can thiệp mạch máu Mizuki TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190164.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

92718 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 174/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2021

92719 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

92720 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 117/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022