STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92761 Ống dẫn lưu thận qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
20/04/2021

92762 Ống dẫn lưu thận qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 03_VCPL22 Còn hiệu lực
26/05/2022

92763 Ống dẫn lưu thận ra da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 07-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

92764 Ống dẫn lưu và nuôi ăn đường mũi họng ,dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

92765 Ống dẫn lưu và nuôi ăn đường mũi họng, hỗng tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

92766 Ống dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01208017 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

92767 Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK04-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2023

92768 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev2 Còn hiệu lực
06/02/2023

92769 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev3 Còn hiệu lực
03/08/2023

92770 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm (Tên thương mại: PRESERFLO MicroShunt) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02/Rev2 Còn hiệu lực
06/12/2023

92771 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03 Còn hiệu lực
22/07/2022

92772 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/03/Rev1 Còn hiệu lực
31/08/2022

92773 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1079/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
15/11/2021

92774 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02 Còn hiệu lực
22/07/2022

92775 Ống dẫn lưu, thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật glôcôm và dụng cụ đánh dấu củng mạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SANTEN VIỆT NAM 2022/02/Rev1 Còn hiệu lực
31/08/2022

92776 Ống dẫn máu cho máy lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 369.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2021

92777 Ống dẫn nhiệt và thông khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 55-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

92778 Ống dẫn niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210421 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

92779 Ống dẫn nước cho máy bơm tưới của hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim SMARTABLATE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-367-2023 Còn hiệu lực
12/07/2023

92780 Ống dẫn nước tưới rửa sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 143/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/10/2022