STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92781 Ống hút phẫu thuật không có điều khiển áp suất TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

92782 Ống hút phẫu thuật không có điều khiển áp suất, vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

92783 Ống hút phẫu thuật kim loại các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 2906222/ Instruments/ Allgaier/ Germany Còn hiệu lực
08/01/2024

92784 Ống hút phẫu thuật vô khuẩn không kèm đầu hút TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

92785 Ống hút phun siêu nhỏ chính xác Cook TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 159/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

92786 Ống hút rửa dịch trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

92787 Ống hút Thẳng Chính xác Cook TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 183/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

92788 Ống hút thẳng φ2.5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

92789 Ống hút thẳng φ2.5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

92790 Ống hút thẳng φ4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

92791 Ống hút thẳng φ4 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

92792 Ống hút tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/082022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

92793 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/98 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

92794 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

92795 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/104 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

92796 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

92797 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/24 Còn hiệu lực
19/04/2022

92798 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/158 Còn hiệu lực
30/08/2022

92799 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
18/10/2022

92800 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/112022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/03/2024