STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92781 Vít cấy ghép tự tiêu sinh học trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại D VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 22/042022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/04/2022

92782 Vít chẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

92783 Vít chẩm VERTEX (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

92784 Vít chẩm đường kính 4.5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

92785 Vít chẩm đường kính 5.0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

92786 Vít chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 842 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y tế Thành Ân Còn hiệu lực
05/03/2020

92787 Vít chằng chéo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 841 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y tế Thành Ân Còn hiệu lực
05/03/2020

92788 Vít chằng chéo cố định chiều dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021510/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021

92789 Vít chằng chéo dùng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92790 Vít chèn không tiêu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181821 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92791 Vít chèn tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181820 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92792 Vít chỉ khâu sụn chêm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92793 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019

92794 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-40/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

92795 Vít chỉ khâu khớp vai TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019

92796 Vít chỉ khớp vai khâu chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

92797 Vít chỉ khớp vai khâu chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

92798 Vít chỉ neo khâu băng ca TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92799 Vít chỉ neo đôi 1 & 2 mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92800 Vít chỉ neo đôi 2 mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021