STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92801 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 1807/2022/CONTEX Còn hiệu lực
18/07/2022

92802 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HÀ NỘI 02/2022/PL-ĐV Còn hiệu lực
05/10/2022

92803 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 001/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
08/02/2023

92804 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 003/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
19/04/2023

92805 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 002/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
20/04/2023

92806 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 002/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
20/04/2023

92807 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/080523/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

92808 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/080523/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

92809 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÊN LỬA 03/2022/PL-TL Còn hiệu lực
09/05/2023

92810 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT 1107/2023/PL-MHV Đã thu hồi
19/07/2023

92811 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT 04/2023/PL-MHV Còn hiệu lực
20/07/2023

92812 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

92813 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

92814 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VASSEN KOREA CONTACT LENS 01/2023/PL-VASSEN Đã thu hồi
27/07/2023

92815 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

92816 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

92817 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA 01/2023/PL/NOLA Còn hiệu lực
12/08/2023

92818 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA 10:2023/ PL- HTC MEGA Còn hiệu lực
15/08/2023

92819 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 23:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

92820 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN 03-2023/PL-HG Còn hiệu lực
14/09/2023