STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92821 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Pentas (Pentas- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92822 Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay khớp vai chất liệu peek các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191403 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92823 Vít chỉ neo đôi khâu chóp xoay khớp vai chất liệu titanium các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191406 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92824 Vít chỉ neo đôi khâu sụn viền khớp vai chất liệu peek các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191404 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92825 Vít chỉ neo đôi khâu sụn viền khớp vai chất liệu titanium các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191405 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92826 Vít chỉ neo đơn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021071/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

92827 Vít chỉ neo đơn khâu sụn viền khớp vai chất liệu peek TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191404 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92828 Vít chỉ neo đơn khâu sụn viền khớp vai chất liệu titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191405 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HQ HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/01/2020

92829 Vít chỉnh nha TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

92830 Vít chỉnh nha TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

92831 Vít chỉnh nha TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

92832 Vít Chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191524 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

92833 Vít chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0739PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KMD VINA Còn hiệu lực
26/08/2021

92834 Vít chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0459PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
16/11/2021

92835 Vít chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 956 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

92836 Vít chỉnh nha (OrthAnchor) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 423.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
07/09/2020

92837 Vít chỉnh nha dùng kéo cung răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2789A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

92838 Vít chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 10/2022-VHG-WBT Còn hiệu lực
19/07/2022

92839 Vít chốt chặn Mis TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

92840 Vít chốt chặn Mont Blanc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020