STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92821 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

92822 Ống hút đàm nhớt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

92823 Ống hút đàm nhớt không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

92824 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh Nam Phụng Còn hiệu lực
10/11/2020

92825 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 371-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh nhựa y tế Đại Việt Còn hiệu lực
10/11/2020

92826 ỐNG HÚT ĐIỀU KINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 165/CBPLA/TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

92827 ỐNG HÚT ĐIỀU KINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 233/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
06/07/2020

92828 Ống hút điều kinh/ Ống hút thai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 97/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
25/06/2019

92829 Ống hút đờm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1859/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Halico Còn hiệu lực
06/11/2019

92830 Ống hút đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00206/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
15/08/2021

92831 Ống hút đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0445/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
02/12/2021

92832 Ống hút đờm 24h 3 đầu kết nối TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

92833 Ống hút đờm 24h chuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

92834 Ống hút đờm 72h chuẩn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

92835 Ống hút đờm dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA 01.2024/PL-YK Còn hiệu lực
04/01/2024

92836 Ống hút đờm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10 Còn hiệu lực
23/09/2022

92837 Ống hút đờm nhớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191357 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

92838 Ống hút đờm nhớt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
07/11/2023

92839 Ống hút đờm nhớt có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED1217/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

92840 Ống hút đờm nhớt không có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 37/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019