STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92841 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
11/09/2019

92842 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92843 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 004A/CMD/0919-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92844 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 072/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

92845 Vít chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0179/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
19/07/2021

92846 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 60/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
12/09/2019

92847 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191300 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/12/2019

92848 Vít chốt neo cố định dây chằng chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-39/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

92849 Vít chốt neo khớp gối sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

92850 Vít chốt neo khớp gối sử dụng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

92851 Vít chốt neo sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp gối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 36/2019/180000013/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
06/07/2019

92852 Vít chốt neo, vít chỉ neo các loại các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210354 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN Còn hiệu lực
03/06/2021

92853 Vít chốt ngang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 61/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
09/01/2020

92854 Vít chốt ngang đinh xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020609/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
26/04/2021

92855 Vít chốt ngang đinh xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020609/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
26/04/2021

92856 Vít chốt tay định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 29/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
28/06/2019

92857 Vít chốt đinh NeoGen AR các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 128/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

92858 Vít chốt đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 127/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

92859 Vít chốt đinh NeoGen các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 129/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

92860 Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 237/SGN/0321-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/08/2021