STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92841 Ống dẫn lưu mao dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 03.21/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
22/03/2021

92842 Ống dẫn lưu mao dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 04.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

92843 Ống dẫn lưu mao dẫn / Penrose drain TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 13.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

92844 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00109-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92845 Ống dẫn lưu mật (stent) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00111-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/05/2021

92846 Ống dẫn lưu màu vàng, màu xanh bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 108/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế hóa chất và hóa mỹ phẩm Còn hiệu lực
28/04/2021

92847 Ống dẫn lưu mở màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

92848 Ống dẫn lưu mũi mật sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5652021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

92849 Ống dẫn lưu ngực TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 87/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

92850 Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 249/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

92851 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

92852 Ống dẫn lưu niệu quản 2 đầu mở hình chữ J chất liệu Silicone các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 38/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

92853 Ống dẫn lưu niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

92854 Ống dẫn lưu niệu quản JJ các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

92855 Ống dẫn lưu niệu đạo chất liệu Latex/Latex Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 05 Còn hiệu lực
13/04/2023

92856 Ống dẫn lưu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0323/AMB/KQPL Còn hiệu lực
04/03/2023

92857 Ống dẫn Lưu nước tiểu có túi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92858 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

92859 Ống dẫn lưu nước tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1965 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

92860 Ống dẫn lưu qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019