STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92861 Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 037/DA-SGN/22 Còn hiệu lực
26/06/2022

92862 Vít cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

92863 Vít cổ trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

92864 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210171 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
23/03/2021

92865 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210543-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

92866 Vít cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220013D3 Còn hiệu lực
25/05/2022

92867 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181823 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH Còn hiệu lực
17/08/2021

92868 Vít cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210535-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

92869 Vít cố định chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220010D3 Còn hiệu lực
06/05/2022

92870 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

92871 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003/170000073/ PCBPL-BYT (cty Hoàng Lộc M.E) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

92872 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/08/2019

92873 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 295-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

92874 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 338/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

92875 Vít cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

92876 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1662PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020

92877 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1654CLPL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

92878 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1662PL-TTDV/170000027 VPĐD Smith & Nephew Ltd. Tại TP.HCM Còn hiệu lực
23/06/2020

92879 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1654PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
25/06/2020

92880 Vít cố định dây chằng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181811 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
17/08/2021