STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92861 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/06/2019

92862 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MGS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92863 Ống hút dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

92864 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 124/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

92865 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

92866 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 196/VG-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/08/2021

92867 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 189/VG-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/08/2021

92868 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

92869 Ống Hút Dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Đã thu hồi
29/11/2021

92870 Ống Hút Dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
30/11/2021

92871 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 65/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
19/07/2022

92872 Ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 07/2022/PCBPL-MTS Còn hiệu lực
22/10/2022

92873 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

92874 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

92875 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 220913/MP-BPL Còn hiệu lực
13/09/2023

92876 Ống hút dịch các loại, các cở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 15.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
31/05/2023

92877 Ống hút dịch cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 08.2/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
25/03/2020

92878 Ống hút dịch dùng máy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018256 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
18/07/2019

92879 Ống hút dịch làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

92880 Ống hút dịch làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019